Valtuusto, hallitus ja lautakunnat

Valtuusto, hallitus ja lautakunnat

Valtuusto

Ylintä päätösvaltaa sairaanhoitopiirissä käyttää kuntayhtymän valtuusto.  Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat sairaanhoitopiirin valtuustoon 1-4 jäsentä kunnan asukasmäärän mukaan. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Valtuusto 2021-2022

Puheenjohtaja Hannu Roivainen (Soili Rautio)
I varapuheenjohtaja Jouni Ollikkala (Heli Syväjärvi)
II varapuheenjohtaja Hanna Pesonen (Eero Ylimartimo)

Jäsen (varajäsen)
Tuula Eilittä (Esa Vanhatalo)
Sari Ekorre (Pirkko Pehkonen)
Helvi Hamari (Jouni Kalmakoski)
Pertti Hemminki (Maija-Liisa Ekorre)
Jukka Ikäläinen (Heikki Härkönen)
Ninni-Ingrid Kokkonen (Virpi Rahko)
James Nevala (Minna Laitila)
Jonna Pakisjärvi (Laura Tuomela)
Pertti Pirttimaa (Ismo Säily)
Markku Ponkala (Päivä Pukero)
Vuokko Vakkuri (Sari Koivuniemi)
Kaisa Vääräkangas (Saara Vaarakangas)
 

Hallitus

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee kuntayhtymän valtuusto toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäseniä ja valtuuston puheenjohtajia valittaessa on huomioitava kaikkien jäsenkuntien edustus.

Hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja Martti Ruotsalainen (Tuomo Leinonen)
Varapuheenjohtaja Marjo Muhonen (Helvi Hamari)

Jäsen (varajäsen)
Karoliina Harjuoja (Markku Sadinmaa)
Jukka Kunnari (Kalle Huusko)
Timo Marttala (Juhani Hiltunen)
Ulla Miettunen (Anne Sipola)
Jyrki Savikuja (Tiina Puotiniemi)

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet. Tarkastuslautakunta seuraa myös tilintarkastuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunta 2021-2022

Puheenjohtaja Pertti Pirttimaa (Jarmo Saariniemi)
Varapuheenjohtaja Pertti Hemminki (Sari Koivuniemi)

Jäsen (varajäsen)
Kaisa Vääräkangas (Arja Ketola)
Heli Trög (Harri Pullola)
Joni Määttä (Marja-Leena Laitinen)
Asta Väisänen (Markku Salmi)

 

Yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee yhtymähallituksen puolesta yksilöä koskevat asiat, kuten viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa ja päättää henkilön tahdonvastaiset toimenpiteet, mikäli niitä ei ole lainsäädännössä määrätty viranhaltijan päätettäväksi. Tämän lisäksi yksilöasioiden jaoston tehtävänä on hoitaa muut yhtymähallituksen määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Jäsen (varajäsen)

Marjo Muhonen, puheenjohtaja (Timo Marttala)

Jukka Kunnari, varapuheenjohtaja (Jyrki Savikuja)

Ulla Miettunen, (Karoliina Harjuoja)

 

Luottamushenkilöiden palkkiot on vahvistettu sairaanhoitopiirin hallituksessa 31.5.2017. Ohje luottamushenkilöpalkkioista avautuu tästä.