Strategia

Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2019 – 2021

Strategiatyö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategia on yhtymävaltuuston näkemys tavoitetilasta, johon suunnittelukaudella tulee päästä. Päämääränä on, että kuntayhtymän kehitys on turvattu ja alueen asukkaille pystytään tarjoamaan erikoissairaanhoidon palveluja.

Tulosalueet tekevät sairaanhoitopiiritason linjausten mukaan omat strategiset suunnitelmansa. Strategisissa suunnitelmissa konkretisoituvat sairaanhoitopiirin vuosittaiset hankkeet. Strategiasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Toiminta-ajatus 2020

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää ja tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja yhteistyössä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ja Nordlab liikelaitoskuntayhtymän kanssa alueen asukkaille järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti. OYS-erva-alueella tehdään tiivistä yhteistyötä järjestämissopimuksen mukaisesti.

Visio

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on v. 2019 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä ja tuottaja, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Arvot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

  • Toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.
  • Arvostamme ja kunnioitamme asiakasta, toisiamme ja itseämme.
  • Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta.
  • Kehitämme toimintojamme asiakaslähtöisesti ja avoimesti.
  • Teemme tuloksellista ja tasa-arvoista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Päästrategia

Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:

Vaikuttavuus

Järjestämme ja tuotamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vastaamme palvelutuotannon laadusta valvomalla sovituilla kriteereillä ja mittareilla yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

Asiakas

Hoitoonpääsy on oikea-aikaista ja joustavaa.

Prosessit

Hoitoketjuja kehitetään niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja talous hallinnassa. Yhteistyötä kehitetään alueen perusterveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti ja erikoissairaanhoidon välillä järjestämissopimuksen mukaisesti OYS-erva-alueella.

Henkilöstö

Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, kun toimiala on jatkuvassa muutoksessa.