Strategia

Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2022

Strategiatyö

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategia on yhtymävaltuuston näkemys tavoitetilasta, johon suunnittelukaudella tulee päästä. Päämääränä on, että kuntayhtymän kehitys on turvattu ja alueen asukkaille pystytään tarjoamaan erikoissairaanhoidon palveluja.

Strategiasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

 

Toiminta-ajatus 2022

 

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää ja tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja yhteistyössä jäsenkuntien, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ja Nordlab liikelaitoskuntayhtymän kanssa alueen asukkaille järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti. OYS-erva-alueella tehdään tiivistä yhteistyötä järjestämissopimuksen mukaisesti.

 

Visio

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vuonna 2022 tehokas erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaja, jossa on erinomainen valmius siirtyä osaksi Lapin hyvinvointialueen toimintaa. Erikoisaloja on riittävästi niin, että päivystävän sairaalan status voidaan säilyttää. Länsi-Pohjan psykiatria on esimerkkinä koko maassa erinomaisesti toimivasta avohoitopainotteisesta palvelujärjestelmästä ja yhteistyöstä keskeisten, kuntien vastuulle jäävien palvelujen kanssa.

 

Arvot

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

• toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti

• arvostamme ja kunnioitamme asiakasta, toisiamme ja itseämme

• kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta

• kehitämme toimintojamme asiakaslähtöisesti ja avoimesti

• teemme tuloksellista ja tasa-arvoista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

 

Päästrategia

 

Vaikuttavuus

Järjestämme ja tuotamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vastaamme palvelutuotannon laadusta valvomalla sovituilla kriteereillä ja mittareilla yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

 

Asiakas

Hoitoon pääsy on oikea-aikaista ja joustavaa.

 

Prosessit

Hoitoketjuja kehitetään niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja talous hallinnassa. Yhteistyötä kehitetään alueen perusterveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti ja erikoissairaanhoidon välillä järjestämissopimuksen mukaisesti OYS-erva-alueella.

 

Henkilöstö

Henkilöstön saatavuuden turvaamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, kun toimiala on jatkuvassa muutoksessa.