Pth-yksikön ohjausryhmä

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä

Perusterveydenhuollon yksikön toimintaa tukee ohjausryhmä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmään kuuluvat

  • Ylitornio: Kari Askonen (puheenjohtaja), Eeva Leukumaa
  • Tornio: Maarit Alalahti, Pertti Sakaranaho
  • Kemi: Liisa Niiranen
  • Tervola: Mika Simoska,  Helena Hartikainen
  • Lapin AMK: Hannele Kauppila
  • Keminmaa: Katja Raatikainen
  • Simo: Vivi Marttila,  Tarja Leskinen
  • LPSHP: Riitta Luosujärvi
  • PTH-yksikkö: Kari S. Lankinen, Teija Moisanen, Jenni Vanhala
  • Muut kutsutut: Paavo Uusimaa MLP Oy