Perusterveydenhuollon yksikkö

Perusterveydenhuollon yksikkö

Perusterveydenhuollon yksikön toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin. Se määrittelee perusterveydenhuollon yksiköiden keskeisiksi tehtäviksi:

- toimia asiantuntijana perusterveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen, palvelu-, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimisen sekä täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteistyössä
- sovittaa yhteen erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa
- ohjata ja tukea sairaanhoitopiirin kuntia terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman laadinnassa

Lisäksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö:

- tukee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadintaa tuottamalla tarvittavaa tietoa esimerkiksi väestön palvelutarpeista ja palvelutarpeeseen vastaamisen seurannasta
- osallistuu osaltaan henkilöstötarpeen ennakointiin
- koordinoi alueellista sosiaalipäivystystä
- koordinoi alueellisen palvelutiimin toimintaa
- ohjaa, tukee ja koordinoi alueellista kehittämistyötä sekä edistää hyvien toimintamallien jalkauttamista alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin

Perusterveydenhuollon yksikössä työskentelevät:

- vt. ylilääkäri Heli Hyrkäs
- kehittämispäällikkö Teija Moisanen, puh. 040 182 5348
- erikoissuunnittelija Minna Onkalo, puh. 040 149 1135