Perusterveydenhuollon yksikkö

Perusterveydenhuollon yksikkö

Perusterveydenhuollon yksikön toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin. Se määrittelee perusterveydenhuollon yksiköiden keskeisiksi tehtäviksi:

 • toimia asiantuntijana perusterveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen, palvelu-, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimisen sekä täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteistyössä
 • sovittaa yhteen erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa
 • ohjata ja tukea sairaanhoitopiirin kuntia terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman laadinnassa

Lisäksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö:

 • tukee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadintaa tuottamalla tarvittavaa tietoa esimerkiksi väestön palvelutarpeista ja palvelutarpeeseen vastaamisen seurannasta
 • osallistuu osaltaan henkilöstötarpeen ennakointiin
 • koordinoi alueellista sosiaalipäivystystä
 • koordinoi alueellisen palvelutiimin toimintaa
 • ohjaa, tukee ja koordinoi alueellista kehittämistyötä sekä edistää hyvien toimintamallien jalkauttamista alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin

Perusterveydenhuollon yksikössä työskentelee moniammatillinen kolmen työntekijän tiimi, johon kuuluvat:

 • vt. ylilääkäri Kari S. Lankinen - 040 142 4516
 • kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio - 040 142 6919, virkavapaalla
 • vs. kehittämispäällikkö, erikoissuunnittelija Teija Moisanen  - 040 182 5348