Perussopimus ja hallintosääntö

Perussopimus ja hallintosääntö

Kuntayhtymän organisaatio ja tehtävät on määritelty perussopimuksessa. Nykyinen perussopimus on tullut voimaan 1.8.2021. Organisoituminen on esitetty yksityiskohtaisemmin tässä organisaatiokaaviossa.

Kuntayhtymän toimintaa, viranhaltijoiden toimi- ja päätösvaltaa sekä organisaation taloutta koskevat keskeiset tiedot on kirjattu hallintosääntöön. Uusi hallintosääntö on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa 12.11.2019 ja se on tullut voimaan 1.1.2020.

Länsi-Pohjan keskussairaalan pääaula.