Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Ilmoitustaulu

Puheenjohtajan nuija.

Toimielinten kokousasiakirjat ja viranhaltijapäätökset (1.10.2017 alkaen)

Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Lomake sidonnaisuuksien ilmoittamiseen
 

Hallituksen ja valtuuston kevään 2020 kokousajat:

tiistai 26.5.2020 hallitus klo 9.00
tiistai 16.6.2020 hallitus klo 9.00, valtuusto klo 12.00

 

Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus

Kuntayhtymä saattaa tiedoksi, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 14.5.2020 antanut päätöksen numero 20/022082, diaarinumero 00921/19/2204 kunnallisasiaa koskevassa valituksessa. Päätös, josta valitetaan: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 28.5.2019 § 113.  Päätös on nähtävillä kuntayhtymän nettisivuilla 18.5.2020 – 18.6.2020.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa 14.5.2020