Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmatyö käyntiin Lapissa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmatyö käyntiin Lapissa

31.01.2020

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ensimmäisen rahoitushaun tammikuussa 2020. Lapista hakuun osallistutaan yhdellä yhteisellä hakemuksella. Hakijana toimii Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske), ja sairaanhoitopiirien osalta hakua koordinoivat perusterveydenhuollon yksiköt.

Lapin maakunnan alueen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten valmistelukokous pidettiin 29.1.2020, Rovaniemellä. Työkokouspäivän tavoitteena oli luoda yhteistä näkymää koko Lapin maakunnan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksille. Työkokouksessa määriteltiin raameja yhteiselle valtionavustushakemukselle ja sovittiin työskentelyn etenemisestä.

 

Kehittämistarpeita kerätty

Maakunnan molempien sairaanhoitopiirien alueilta on kerätty alustavia kehittämistarpeita ja työkokouksessa esiteltiin koosteet, joiden pohjalta työskentelyä jatketaan. Kooste on nähtävillä osoitteessa http://www.sosiaalikollega.fi/soteuudistus/kehittamisen_tarpeet_lapissa.

Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi keskustelun ja äänestyksen perusteella nousivat seuraavat viisi asiaa:

  1. Meillä on tarve kehittää Lapin Sote-keskus hankkeessa konkreettista alueellista yhteistyötä, mikä johtaa osaamisen parempaan hyötykäyttöön, tyhjäkäynnin vähenemiseen ja sitä kautta kustannustehokkuuteen ilman palveluiden karsimista.
  2. Meillä on tarve kehittää Lapin Sote-keskus hankkeessa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yhteistyötä, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa ja kustannustehokkaasti.
  3. Meillä on tarve kehittää Lapin Sote-keskus hankkeessa monipuolista monikanavaista asiakasohjausta (neuvonta, palveluohjaus), jotta voimme vastata paremmin asiakkaiden tiedon tarpeeseen, eri ratkaisuvaihtoehtoihin, tarpeen mukaisiin palveluihin kustannustehokkaasti, eri toimijoita yhdistäen.
  4. Meillä on tarve kehittää Lapin Sote-keskus hankkeessa kustannustietouden vahvistamista ja vaikuttavuuden mittareiden tuottamista, jotta sote-palveluiden analysointia saadaan tehostettua ja palveluiden arviointi antaisi yhteismitallista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa palveluiden toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta tiedolla johtamisen tueksi.
  5. Meillä on tarve kehittää Lapin Sote-keskus hankkeessa perheille matalan kynnyksen palveluja, koska ne mahdollistavat moninaisen (sote, kolmas sektori, sivistystoimi ym.) varhaisen tuen ja vähentävät korjaavien palveluiden tarvetta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman rahoitushakuun liittyen järjestetään vielä kaksi maakunnallista työpajaa. Niistä seuraava on 27.2. Länsi-Pohjassa ja siellä täsmennetään hankkeen tavoitteita. Kolmas seminaari järjestetään 19.3. Tässä tilaisuudessa tullaan käsittelemään hankkeen konkreettisia toimenpiteitä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen rahoituksen hakuaika umpeutuu maaliskuun lopussa. Samaan aikaan on haussa ns. rakenneraha, jota voidaan hakea järjestämistehtävää tukevien tehtävien kehittämiseen. Tämän rahoituksen hakemisesta ja hallinnoimisesta ei ole vielä Lapissa tehty päätöstä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankehaun aikataulu on esitetty tässä kuvassa.

 

(Aikataulu päivitetty 10.2.2020)