Töitä tarjolla, tekijää kaivataan

Töitä tarjolla, tekijää kaivataan

20.04.2022

Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan hoitajapulaan, edistää työttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä sekä vahvistaa alan työnantajakuvaa. Hankkeella tavoitellaan myös oppilaitos-työnantaja yhteistyön vahvistamista sekä rekrytointikäytäntöjen kehittämistä. Hanketta toteutetaan viidessä eri työpaketissa. Hankkeen tuloksina tavoitellaan yhteisten hyvien käytäntöjen rakentamista sekä toimintamalleja mm. asiakasohjaukseen, epävakaiden työsuhteiden vakiinnuttamiseen, oppilaitos-työnantaja yhteistyöhön sekä rekrytointikäytäntöihin. Alkuvaiheessa hanketta toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, mutta myöhemmässä vaiheessa toimintamalleja kehitetään koko Lapin hyvinvointialuetta ajatellen.

Hanke toteutetaan L-PSHP:n, Kemin, Tornion ja Lappian yhteishankkeena. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.3.2022 – 31.10.2023

Lisätietoja:

Tiina Okkonen, hankepäällikkö L-PSHP
tiina.okkonen@lpshp.fi, puh. 040 663 7963

Katja Eklund, hanketyöntekijä Kemi (1.5. alkaen)
katja.eklund@kemi.fi

Heidi Keskimaunu, hanketyöntekijä Tornio
heidi.keskimaunu@tornio.fi, puh. 040 583 5944

Ritva Jalosalmi, projektivastaava Lappia
ritva.jalosalmi@lappia.fi, puh. 050 461 1876