Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksiä 28.1.2020

Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksiä 28.1.2020

28.01.2020

Sairaanhoitopiirin tulos oli marraskuun lopussa noin 1,5 miljoonaa alijäämäinen, mutta tilanteeseen odotetaan vielä korjausta joulukuun kirjanpidon valmistuttua.

Potilasvahinkovakuutuksen lopullinen laskutus tulee olemaan hieman ennakkotietoa alempi, joten koko vuoden tulos vaikuttaa muodostuvan edellisvuotta paremmaksi. Sairaanhoitopiirille kertyy kuitenkin alijäämää tältäkin tilikaudelta, arviolta noin 1,2 miljoonaa.

 

Selvitys Valviralle

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira on 25.6.2019 kehottanut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että toiminta saatetaan keskittämisasetuksen mukaiseksi. Lisäksi Valvira on kehottanut toimittamaan 31.12.2019 mennessä kirjallisen selvityksen siitä, miten toiminta on saatettu keskittämisasetuksen mukaiseksi. Selvitykselle on saatu lisäaikaa.

Valvira on kiinnittänyt erityistä huomiota tekonivelten uusinta-leikkausten (tulisi olla noin 100/vuosi), selkäkirurgisten leikkausten (tulisi olla noin 150/vuosi) ja paksusuolensyöpäleikkausten (tulisi olla noin 70/vuosi) lukumääriin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Leikkausmäärät eivät Länsi-Pohjassa ole toteutuneet.

Pohjois-Suomessa keskittämisasetuksen nykyisten lukumäärävaatimusten täyttyminen on erityisen haastavaa harvan asutuksen vuoksi. Pitkät välimatkat ja väestön palvelutarpeen toteuttaminen sekä erityisesti palveluiden kiireellisen saannin turvaaminen toisaalta edellyttävät nykyisen päivystävien sairaaloiden verkoston säilyttämisen. Keskittämisasetus nykymuodossaan vaarantaa tämän.

Pohjois-Suomen OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat antaneet perhe- ja peruspalveluministeri Kiurulle esityksen keskittämisasetuksen muuttamisesta. Sen mukaan keskittämisasetuksen vaatimuksista voitaisiin poiketa tietyin edellytyksin poikkeusluvalla.

LPSHP:n ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n välisissä keskusteluissa on lisäksi korostettu kansallisten leikkauskriteerien noudattamista, mihin palveluntuottaja on sitoutunut.

 

Psykiatrian tilojen rakentamistoimikunta

Psykiatriatalon poikkeuslupahakemus on parhaillaan käsiteltävänä Sosiaali- ja terveysministeriössä. Rakentaminen voidaan aloittaa tämänhetkisen tiedon mukaan loka-marraskuussa 2020. Rakennustyöt tulevat kestämään noin puolitoista vuotta.

Sairaanhoitopiirin hallitus nimesi hankkeelle rakentamistoimikunnan, johon jäseniksi valittiin valtuuston puheenjohtaja Hannu Roivainen, hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, hallintoylihoitaja Maritta Rissanen, ylihoitaja Tiina Puotiniemi, ylilääkäri Päivi Köngäs-Saviaro ja tukipalvelujen tulosaluejohtaja Juhani Isoherranen.

 

Muut kokouksessa käsitellyt asiat päätettiin esityksen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://www.lpshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/ilmoitustaulu.html.