Lapin hyvinvointialuetta rakennetaan piirustusten mukaan

Lapin hyvinvointialuetta rakennetaan piirustusten mukaan

17.09.2021

Lapin tulevan hyvinvointialueen valmistelu on lähtenyt hyvällä vauhdilla käyntiin. Lapissa valmistelua koordinoi väliaikainen valmistelutoimielin (vate), jonka tukena on poliittinen seurantaryhmä. Myös Lapin kuntajohtajat ovat aktiivisessa vuoropuhelussa vaten kanssa.

”Lapin kuntajohtajille on tärkeää, että hyvinvointialuetta valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa, jotta lappilaisten sote-palvelut lähtevät kivuttomasti pyörimään hyvinvointialueen nimissä 1. tammikuuta 2023”, sanoo Lapin kuntajohtajien puheenjohtaja Mika Simoska Tervolasta.

Lapin kuntajohtajat korostivat alkuviikon tapaamisessaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa, että tulevan hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnat, kuten ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut, ovat asioita, joiden linjaukset on tärkeä tehdä mahdollisimman pian.

Lapin hyvinvointialueen valmistelu etenee suunnitelmien mukaan

”Lapissa valmistelu on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Emme ole valtakunnallisesti eturivissä, mutta emme myöskään jälkijunassa”, kuvailee hyvinvointialueen valmistelua luotsaavan vaten puheenjohtaja Jari Jokela

Vate valmistelee hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä ja sen kausi päättyy, kun aluevaltuuston valitsema aluehallitus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2022. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat viranhaltijoita, joilla on hyvä asiatuntemus toimialastaan. He käyttävät 50 – 100 % työajastaan hyvinvointialuevalmisteluun.

”Lisää valmistelijoita palkataan vähitellen. Rekrytoinnit tehdään pääosin uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden sisältä. Lapista löytyy vahvaa osaamista eri tehtäviin”, uskoo vaten puheenjohtaja Jari Jokela.

Julkiseen hakuun paikkoja tulee vain muutamia. Ensimmäisenä listalla on hyvinvointialueen valmistelua tukemaan palkattava, isoihin saappaisiin hyppäävä viestintäpäällikkö, jonka haku on käynnistynyt jo syyskuussa.

Aluevaalit ovat lappilaisille historiallinen vaikuttamisen paikka

Seuraava iso asia hyvinvointialueen valmistelussa on alkuvuodesta 2022 järjestettävät aluevaalit.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Riitta Luosujärvi muistuttaa, että jo muutaman kuukauden päästä on kaikilla lappilaisilla suuri vaikuttamisen paikka: historian ensimmäiset aluevaalit.

”Hyvinvointialueen poliittiset päättäjät ovat suurten päätösten äärellä jo keväällä 2022. Millainen on tuleva sote-palveluiden palveluverkosto? Millaisia palveluita tarjotaan etäyhteyksin? Miten muuttuvan maailman, ikääntyvän väestön ja toisaalta kasvavien matkailijamäärien tuomiin haasteisiin vastataan Suomen suurimmassa maakunnassa?”, kysyy Luosujärvi ja haastaa kaikki lappilaiset aluevaaliuurnille.