Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 24.8.2022

Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 24.8.2022

24.08.2022

Tarkastuslautakunta ja aluehallitus: hyvinvointialueen valmistelu edennyt pääosin hyvin  

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta arvioi hyvinvointialueen viime vuoden toimintaa ja totesi, että valmistelu on edennyt pääosin hyvin. Henkilöstömäärärahoja on jäänyt käyttämättä, sillä monet valmistelijat eivät ole pystyneet irrottautumaan omista vanhoista tehtävistään suunnitellulla aikataululla ja laajuudella. Myös ICT-asiantuntijoiden rekrytoinnissa on ollut haasteita samoin kuin muillakin hyvinvointialueilla.  

Lautakunta ja aluehallitus pitävät tärkeänä, että valmisteluun varataan jatkossa riittävästi henkilöstöä. Viime vuoden valtionavustuksesta jäänyt 142 000 euroa voidaan käyttää tänä vuonna.  

Muita päätöksiä:  

  • Aluehallitus esittää lisäyksiä ja täsmennyksiä hallintosääntöön. Lisäykset koskevat muun muassa tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtäviä ja luottamushenkilöiden palkkioita. Palkkio maksettaisiin 50 prosentilla korotettuna neljä tuntia ylittävältä kokousajalta. Koulutuksista, perehdytystilaisuuksista, seminaareista, valtuustoinfoista ja vastaavista tilaisuuksista maksettaisiin puolet kokouspalkkiosta per päivä. Tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksettaisiin kokouspalkkio ilman korotuksia.  
  • Hallituksen esitykset menevät aluevaltuuston päätettäväksi. Hallintosääntöä täydennetään edelleen tämän vuoden aikana. Voimassa oleva
  • hallintosääntö on nähtävissä osoitteessa https://lapha.fi/paatoksenteko/.  
  • Hyväksyttiin, että aluehallituksen kokouksissa on tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus toimialajohtajilla (sosiaalijohtaja, terveysjohtaja, pelastusjohtaja, hallintojohtaja, kehitysjohtaja) sekä talousjohtajalla, henkilöstöjohtajalla ja lakiasiainjohtajalla. Viestintäpäällikölle myönnettiin läsnäolo-oikeus.  
  • Nimettiin aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto ehdolle jäseneksi valtionvarainministeriön alaiseen hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan. Varajäseneksi ehdotetaan talousjohtaja Elisa Kusminia.  
  • Hyväksyttiin luottamushenkilöiden yhteisen koulutuspäivän järjestäminen 19.9.2022.  

Hyvinvointialueella on käytössä sähköinen kokousjärjestelmä, ja osa päätöksistä tehtiin sen avulla jo ennen kokousta. Varsinaiseen kokoukseen tuotiin vain keskustelua vaatineet asiat. Käytäntöä aiotaan jatkaa mahdollisuuksien mukaan. Näin säästetään luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden aikaa ja vältetään turhaa matkustamista.  

Lisätietoja:  

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  

   

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

*****

Pelastuspäälliköksi Paldanius ja riskienhallintapäälliköksi Rantala

Hyvinvointialueen pelastuspäällikön ja riskienhallintapäällikön virat täytettiin siirtämällä niihin Lapin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Harri Paldanius ja riskienhallintapäällikkö Timo Rantala. Aluehallituksen päätöksen mukaisesti virat täytettiin ilman sisäistä ilmoittautumismenettelyä. Hyvinvointialueen pelastustoimen toimiala on jaettu pelastuspalveluiden ja turvallisuuspalveluiden vastuualueisiin, joiden johtajina pelastuspäällikkö ja riskienhallintapäällikkö toimivat