Kuntayhtymän hallituksen päätöksiä 30.3.2021

Kuntayhtymän hallituksen päätöksiä 30.3.2021

30.03.2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020: Toiminnalliset tavoitteet jäivät toteutumatta

Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Viime vuoden keskeisimpinä tavoitteina oli hoitotakuun toteutuminen, toimintamenojen, henkilöstökulujen ja investointien toteutuminen enintään suunnitellun mukaisesti sekä lainakannan nettomuutoksen toteutuminen rahoitusosan mukaisesti.

Koronapandemia teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen. Mehiläinen Länsi-Pohja ajoi elektiivisen toiminnan alas maaliskuussa ja tuotantoluvut olivat merkittävästi edellistä vuotta alemmat vielä joulukuussakin. Toiminnalliset tavoitteet jäivät näin ollen toteutumatta.

Pandemian aiheuttaman sekä muun toiminnan supistamisen vuoksi vuonna 2020 tuotettiin yli 10 000 hoitopäivää vähemmän kuin vuonna 2016. Tämä tarkoittaa, että keskimääräinen hoitopäivän kustannus oli jäsenkunnille noin 30-40 prosenttia kalliimpi kuin neljä vuotta sitten.

Koronapandemian aiheuttamat lisäkustannukset aiheuttivat ylityksen myös tarvikemenoissa.

Mehiläinen Länsi-Pohjan hoitotarvikkeet ja lääkkeet siirrettiin syyskuun alusta lähtien kuntayhtymän kustannusvastuulle. Samalla palvelusopimuksen hintaa tarkistettiin ja yhteisyritykselle aiemmin maksettu arvonlisäverokompensaatio purettiin.

Kuntayhtymän tulos vuodelta 2020 on 2,1 miljoonaa alijäämäinen. Edellisvuosien alijäämä on taseessa 7,9 miljoonaa. Alijäämän kattamissuunnitelma on tehty kuntalain mukaisesti.

Henkilöstökertomus 2020: Sairauspoissaolot vähenivät, eläkeikä nousi

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi hallitus käsitteli myös henkilöstökertomuksen vuodelta 2020.

Koronavuodesta huolimatta sairaanhoitopiirin henkilöstön sairauspoissaolot laskivat 4,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli hieman edellisvuotta korkeampi, 64 vuotta.

Vuoden 2020 lopussa sairaanhoitopiirissä työskenteli vakituisessa työsuhteessa 421 henkilöä. Määräaikaista henkilöstöä oli 114. Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna viidellä henkilöllä. Luvuissa ovat mukana myös yhteisyritykseen siirtyneet työntekijät, joille on myönnetty virka- tai työvapaata kuntayhtymän palveluksesta. Järjestely takaa heille lisäeläke-etuuden säilymisen.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat päätettiin esityksen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://www.lpshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/paatoksenteko-ja-poytakirjat.html.