Sosiaalityö

Sosiaalityön yksikkö

Yhteystiedot ja sijainti

Vastaava sosiaalityöntekijä, puh. 040 665 6141
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 487 6994
Lasten sosiaalityöntekijä, puh. 040 721 5162
Psykiatrian sosiaalityöntekijät, puh. 040 096 9987, 040 630 0883 ja 040 481 1992

Keskussairaalan sosiaalityön yksikkö sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa keuhkosairauksien poliklinikan tiloissa.

Voikukkakimppu lapsen kädessä. Kuvituskuva.

Sosiaalityö

Sairastuminen tai vammautuminen voi aiheuttaa muutoksia potilaan toiminta- ja työkyvyssä, perhe- ja ihmissuhteissa, osallistumismahdollisuuksissa sekä toimeentulossa.

Sosiaalityöntekijät auttavat potilasta ja hänen läheisiään etsimään ratkaisuja arjen selviytymisessä. Sosiaalityöntekijät tekevät moniammatillista yhteistyötä ja toimivat asiantuntijana tiimeissä tai työryhmissä.

Sosiaalityöntekijä

- auttaa toiminta- ja työkykyyn liittyvissä kysymyksissä ja sairauden aiheuttamassa kriisissä

- antaa psykososiaalista tukea silloin, kun potilas tarvitsee apua valintojensa ja ratkaisujensa kanssa

- antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. sosiaaliturvasta ja –palveluista

- auttaa sosiaalietuuksien ja –palvelujen hakemisessa ja tukitoimien järjestämisessä

- neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa

- auttaa hakemusten ja valitusten teossa

- toimii yhteyshenkilönä omaisten sekä eri viranomaisten välisessä toiminnassa

- tiedottaa potilasjärjestöjen toiminnasta

Sosiaalityöntekijöihin voi ottaa yhteyttä potilas itse, omaiset tai hoitohenkilökunta.
Potilastyötä voidaan tehdä myös kotiutumisen jälkeen ja joskus pitkäänkin, jos hoito sairaalassa jatkuu esim. avohoitokäynteinä.
Sosiaalityön palvelut ovat potilaalle maksuttomia.