Sähköinen asiointi

Omakanta

Omakanta on palvelu, jossa voit tarkastella omia resepti- ja terveystietojasi. Tiedot näkyvät palvelussa, kun sinulle on määrätty lääkkeitä sähköisesti tai tietojasi on tallennettu Potilastiedon arkistoon. 

Omakannassa voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakannassa voit myös hallita omien terveystietojesi luovutukseen liittyviä suostumuksia ja kieltoja.

Jos katsot hoitopalautteesi Omakannasta, etkä tarvitse niitä enää postitse, pyydä sihteeriä tai hoitajaa kirjaamaan siitä tieto järjestelmäämme. Kerran kirjattu tieto näkyy kaikissa sairaalan yksiköissä.

Ajanvaraus laboratorioon

Voit varata ajan sähköisesti kaikkiin NordLab:n näytteenottopisteisiin. Laboratoriotutkimuksiin on oltava aina lähete ja varattu aika.

Mikäli sähköinen ajanvaraus ei jostain syystä onnistu, voit myös soittaa keskitettyyn ajanvarausnumeroon 020 619 8019 arkisin klo 7-18.

Omavointi-palvelu

Omavointi-palvelun kautta näet sinulle aktivoituja kyselyitä liittyen hoitoosi. Vastaamalla lomakkeen kysymyksiin välität arvokasta tietoa sinua hoitavalle henkilökunnalle. Näitä tietoja käytetään mm. hoidon vaikuttavuuden ja laadun arviointiin, ja sitä kautta hoitojen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sähköinen yhteydenottopyyntö psykiatrialle ja riippuvuuksien hoitoon

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrialla ja riippuvuuksien hoidossa on käytössä sähköinen yhteydenottopyyntö-lomake, jonka avulla palveluihin voi ottaa yhteyttä milloin tahansa, vuorokauden ajasta riippumatta. 

Yhteydenottopyyntöä voi käyttää kuka tahansa, joka on huolestunut mielenterveydestään tai esimerkiksi päihteidenkäytöstään. Työntekijä soittaa  pyynnön jättäjälle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palvelu on käytettävissä 20.12.2021 alkaen Lapin virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa eli Virtussa.