Riippuvuuksien hoito

A-klinikka

Osoite:  Kauppakatu 25 B, 94100 Kemi.

Käyntipäivystys ilman ajanvarausta ma, ke, to ja pe klo 9-11.

A-klinikalla hoidetaan erilaisia päihderiippuvuuksia, kuten alkoholi-, huume- ja lääkeongelmia sekä toiminnallisia riippuvuuksia, kuten peli-, netti- ja seksiriippuvuuksia. Tämän lisäksi A-klinikan palveluihin voi hakeutua riippuvuusongelmaisen läheinen saadakseen tukea tilanteeseensa.

A-klinikka palvelee Kemin, Keminmaan ja Tervolan asukkaita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. A-klinikalla on käyntipäivystys neljä kertaa viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-11, jolloin A-klinikalle voi hakeutua ilman etukäteisajanvarausta. Muutoin asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

A-klinikka toimii Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteydessä väistötiloissa, osoitteessa Kauppakatu 25 B, 94100 Kemi

 

Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla

Katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutuspalvelut

Osoite: Oklaholmankatu 22-24 A, 94700 Kemi.

Katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutusosasto, puh. 050 363 4006

Katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutusosasto toimii Pihlan yläkerrassa. Asiakaspaikkoja on seitsemän. Hoitoon hakeudutaan A-klinikan tai Akuuttiklinikan kautta.

Lisäksi Pihlassa järjestetään korvaushoitoa opioidiriippuvaisille huumeiden käyttäjille.

Päihdehuoltoyksikkö Pihlan ryhmähuone.