Riippuvuuksien hoito

A-klinikka

Osoite:  Kauppakatu 25 B, 94100 Kemi.

Käyntipäivystys ilman ajanvarausta ma, ke to ja pe klo 9-11.

A-klinikalla hoidetaan erilaisia päihderiippuvuuksia, kuten alkoholi-, huume- ja lääkeongelmia sekä toiminnallisia riippuvuuksia, kuten peli-, netti- ja seksiriippuvuuksia. Tämän lisäksi A-klinikan palveluihin voi hakeutua riippuvuusongelmaisen läheinen saadakseen tukea tilanteeseensa.

A-klinikka palvelee Kemin, Keminmaan ja Tervolan asukkaita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. A-klinikalla on käyntipäivystys neljä kertaa viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-11, jolloin A-klinikalle voi hakeutua ilman etukäteisajanvarausta. Muutoin asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

A-klinikka toimii Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteydessä väistötiloissa, osoitteessa Kauppakatu 25 B, 94100 Kemi

 

Laitospalvelut ja korvaushoito

Osoite: Oklaholmankatu 22-24 A, 94700 Kemi.

Katkaisu- ja kuntoutusosasto, puh. 050 363 4006

Tehostettu palveluasuminen, puh. 050 363 4192

Kemin Takajärvellä sijaitsevassa päihdehuollon yksikössä Pihlassa järjestetään päihderiippuvaisten katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa sekä tehostettua palveluasumista.

Pihlan alakerrassa toimii katkaisu- ja kuntoutusosasto, jossa on seitsemän asiakaspaikkaa. Hoitoon hakeudutaan A-klinikan tai akuuttiklinikan kautta.

Pihlan yläkerrassa toimii tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asukkaat ovat  muistisairaita, joilla on taustalla päihdeongelmia.

Lisäksi Pihlassa järjestetään korvaushoitoa opioidiriippuvaisille huumeiden käyttäjille.

Päihdehuoltoyksikkö Pihlan ryhmähuone.