Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lasten- ja nuorisopsykiatria

Kemin toimipiste: Kauppakatu 25 B, 94100 Kemi
Tornion toimipiste: Uusikatu 5, 95400 Tornio

Palveluohjaus arkisin klo 8-13.30 p.040 7743891 muina aikoina psykiatrian päivystys p. 040 7743891

Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla on yhteiset toimipisteet Kemissä ja Torniossa. Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalle voivat ottaa yhteyttä lapsesta tai nuoresta huolissaan olevat henkilöt. Yleisimmin yhteydenottaja on vanhemmat, opettajat tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät. Nuori voi olla myös itse yhteydessä palveluohjauspuhelimeen.

 

Toiminta

Lastenpsykiatrialla hoidetaan vaikeasti oireilevia lapsia yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja koulutoimen kanssa. Vauvaperhetyön piirissä on lasta odottavia tai 0-3 -vuotiaiden lasten perheitä, joilla on jokin lapsen kasvuun tai kehitykseen vaikuttava kuormittava tekijä. Työskentely on lapsilähtöisesti perhe- ja verkostokeskeistä. Tutkimuksien ja hoidon aikana tapaamme lasta myös  kahden kesken. Lisäksi teemme kotikäyntejä.

Nuorisopsykiatrian työryhmä  arvioi ja hoitaa 13-23 -vuotiaita nuoria ja heidän perheitään nuoruusikään liittyvissä kriiseissä ja pulmatilanteissa. Nuoruusiän kriisit voivat näkyä esimerkiksi hankalina ristiriitoina vanhempien ja muiden aikuisten tai ikätovereiden kanssa, sekä haluttomuutena, masennuksena, pelkoina, ahdistuksena tai monenlaisina ruumiillisina tuntemuksina, koulunkäyntivaikeuksina ja eristäytymisenä.

Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan kotona, kouluilla tai eri poliklinikoilla yhteistyössä asiakkaan muun verkoston kanssa. Työryhmä palvelee kaikkia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaita. Alle 18-vuotiaiden osastohoito toteutetaan tarvittaessa Rovaniemellä Lähde-osastolla tai Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Odotustila lasten- ja nuorisopsykiatrialla.