Kuntoutus

Avokuntoutus psykiatrialla

Psykiatrinen avokuntoutus on kemiläisille mielenterveysasiakkaille suunnattu palvelu, jonka tehtävänä on huolehtia asiakkaidensa hoidosta ja kuntoutumisesta avohoidossa.

Avokuntoutusta toteutetaan yksilöllisesti laadittavan kuntoutussuunnitelman pohjalta, toiminta perustuu tavoitteeellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona pärjäämistä ja voimavarojen löytämistä omassa elinympäristössään. Avokuntoutustyön tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden kohentuminen tai ylläpitäminen sekä oireiden ja arjen hallinta. Avokuntoutuksessa tehdään laaja-alaista verkostotyötä.

Avokuntoutukseen asiakkaat tulevat hoitavan tahon yhteydenoton ja yhteisen tapaamisen perusteella.

 

Kuntoutusyksikkö Risteys

Kuntoutusyksikkö Risteys on 23-paikkainen psykiatrinen yksikkö, joka tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta. Lisäksi 1-2 paikkaa on varattu ravitsemuskuntoutukseen.

Lyhytaikaiseen kuntoutukseen asiakas tulee sovitusti hoitavan työryhmän kautta erikseen sovittavalle, esimerkiksi viikon mittaiselle jaksolle.

Tavoitteena on kuntoutujan oman elämänhallinnan ja toimintakyvyn paraneminen ja siirtyminen omaan itsenäiseen asumiseen. Asiakas suunnittelee yhdessä oman itsenäisen asumisen, joissa keinoina ovat muun muassa erilaiset ryhmät ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut.