Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntijat psykiatrialla ja riippuvuuksien hoidossa

Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai riippuvuuspalvelujen käytöstä. He jakavat kokemuksiaan hoidosta ja toipumisesta, tukevat muita samankaltaisessa tilanteessa olevia ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen.

Kokemusasiantuntijat voivat esimerkiksi toimia ryhmänohjaajana erilaisissa ryhmissä, puhua kokemuksistaan yleisölle seminaareissa, konferensseissa tai yhteistyöpalavereissa sekä osallistua henkilökunnan kehittämispäiville ja koulutuksiin. Kokemusasiantuntijat voivat myös osallistua hoitokokouksiin potilaan tai asiakkaan toiveen ja harkinnan mukaan.

Kaikki psykiatrialla ja riippuvuuksien hoidossa toimivat kokemusasiantuntijat ovat suorittaneet kokemusasiantuntijakoulutuksen. Kokemusasiantuntijana toimimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä omaan työntekijäänsä.

 

Tutkimuksia kokemusasiantuntijakoulutuksesta

Psykoterapeuttikouluttaja ja sairaanhoitaja Mia Kurtti on tutkinut kokemusasiantuntijakoulutuksesta saatuja kokemuksia opinnäytetyössään. Opinnäytetyötä pääset lukemaan tästä.

Kokemusasiantuntijakoulutusta avoimen dialogin toimintaympäristössä on tutkinut myös Hannele Mäkiollitervo Pro gradu -työssään. Tutkimukseen pääset tutustumaan tästä.