Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Psykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan erilaisia psyykkisiä sairauksia, mielenterveyden häiriöitä, kriisitilanteita ja riippuvuuksia. Hoitomuotoina käytetään esimerkiksi yksilöterapiaa, yksilö-, perhe- ja verkostokeskusteluja, toiminnallisia ryhmiä, mielialan hallintaryhmiä ja lääkehoitoa.

Toiminta perustuu niin sanottu Keroputaan hoitomalliin, jossa avainsanoja ovat tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys, hoidon jatkuvuus ja lähetteettömyys. Osastohoitoa ja avohoitoa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä potilaan muiden verkostojen kanssa.