Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Tiedote psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon palveluista kesällä 2021

Psykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan erilaisia psyykkisiä sairauksia, mielenterveyden häiriöitä, kriisitilanteita ja riippuvuuksia. Hoitomuotoina käytetään esimerkiksi yksilöterapiaa, yksilö-, perhe- ja verkostokeskusteluja, toiminnallisia ryhmiä, mielialan hallintaryhmiä ja lääkehoitoa.

Toiminta perustuu niin sanottu Keroputaan hoitomalliin, jossa avainsanoja ovat tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys, hoidon jatkuvuus ja lähetteettömyys. Osastohoitoa ja avohoitoa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä potilaan muiden verkostojen kanssa.