Ohjeita sairaalassa asioivalle

Esite LPSHP
Tutustu tästä esitteeseemme

Ohjeita sairaalassa asioivalle

Sairaalan tulo

Lue ajanvarauskirje huolellisesti ja pidä se tallessa. Kirjeessä kerrotaan, milloin ja minne tulet, missä ilmoittaudut ja miten tarvittaessa valmistaudut ennen tuloasi. Noudata annettuja ohjeita täsmällisesti. Pääaulassa sijaitsevasta neuvontapisteestä voit kysyä tietoa poliklinikoiden sijainnista tai ohjeita sairaalassa liikkumiseen. Neuvonta on avoinna arkisin klo 7.00 - 16.00. 

Päällysvaatteiden säilytystä varten pääaulassa on kolikolla toimivat, lukolliset kaapit. Vuodeosastoilla potilashuoneissa on lukolliset kaapit. Jätä kotiin suuret rahasummat, arvoesineet ja korut, sillä sairaala ei vastaa niiden katoamisesta tai rikkoutumisesta. Lasku hoidosta lähetetään jälkikäteen kotiin.

Kulkuneuvojen käyttö

Keskussairaalan edessä on sairaalassa asioiville maksuton paikoitusalue. Pysäköintiaika parkkikiekolla on neljä tuntia. Vuodeosastopotilaille voidaan neuvonnassa kirjoittaa parkkilupalappu pysäköintiin sairaalassaoloajalle. Neuvonnan henkilökunta tilaa pyydettäessä taksin, kun lähdet kotiin sairaalasta.

Sairaalaan matkustaminen muulla kuin yleisellä kulkuneuvolla

Savuton sairaala

Länsi-Pohjan keskussairaala on savuton sairaala. Sairaalassa ei myydä tupakkatuotteita. Jos tupakoit, harkitse olisiko sinulla mahdollisuus lopettaa tupakointi jo hyvissä ajoin ennen sairaalaan tuloa. Tupakointi heikentää leikkauskelpoisuutta ja vähentää eräiden laboratoriotutkimusten luotettavuutta.

Tarvittaessa saat henkilökunnalta tukea tupakoinnin lopettamiseen.  Mikäli et voi olla tupakoimatta sairaalassaoloaikanasi, tiedustele henkilökunnalta tupakointitiloista. Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden tuonti sairaalaan ja käyttö sairaala-alueella on kielletty.

Läheisten vierailut ja potilaan voinnin tiedustelu

Läheisten vierailut ovat tärkeitä. Vuodeosastojen vierailuaika on klo 14.00 - 19.00. Tartuntavaaran vuoksi nuhaa, yskää tai muuta tarttuvaa tautia sairastavan tai henkilön, jonka kotona sairastetaan tarttuvaa tautia, ei tule vierailla sairaalassa.

Tervetulleita tuliaisia ovat lehdet ja kirjat. Kukkien ja ruokatavaroiden tuonnista tulee neuvotella osaston henkilökunnan kanssa, koska kukat voivat aiheuttaa allergiaa tai potilaalla saattaa olla erikoisruokavalio. Lastenosaston tuomisista on sovittava erikseen hoitajien kanssa.

Potilastietoja annetaan vain potilaan luvalla. Sairaalan henkilökunta toivoo, että omaiset sopisivat keskenään, kuka kyselee puhelimitse potilaan vointia ja kotiinpääsyä.

Hoitopäivä- ja poliklinikkamaksut

Sairaalamaksuista saat laskun postitse. Poliklinikkamaksu on 18 vuotta täyttäneiltä 41,80 euroa. Asiakkaan käyttämättä ja perumatta jääneestä poliklinikkakäynnistä tai tutkimuksesta peritään maksu, 51,50 euroa.

Hoitopäivämaksu vuodeosastolla on 49,60 euroa hoitopäivältä. Mikäli sinut siirretään välittömästi poliklinikkavastaanoton tai tutkimuksen jälkeen vuodeosastolle hoidettavaksi, ei poliklinikkamaksua peritä. Mikäli joudut vuodeosastojakson aikana käymään toisen erikoisalan poliklinikalla eri sairauden vuoksi kuin olet vuodeosastolla hoidossa, peritään käynnistä poliklinikkamaksu.

Maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä on 136,90 euroa Jos joudut päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen jäämään yön yli vuodeosastolle, peritään päiväkirurgian maksu sekä vuodeosastomaksu (49,60 euroa/hoitopäivä) toimenpidepäivän jälkeen seuraavilta hoitopäiviltä.

Lääkärintodistuksista ja lausunnoista perimme erillisen maksun.

Tästä näet kaikki LPKS:n asiakasmaksuhinnat 1.1.2023 alkaen

Lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakamaksuista ja ohjeita muutoksenhakuun

Potilashotelli

Keskussairaalassa on potilashotelli. Potilashotelli on soluhuoneisto, joka koostuu kahdeksasta kahden hengen huoneesta ja yhdestä yhden hengen huoneesta. Huone varataan neuvonnasta, josta saat myös avaimen. Neuvonta on avoinna ma-to klo 7.00 - 16.00 ja pe klo 7.00 - 15.00. Huoneen vuorokausivuokra on 40 euroa riippumatta siitä, onko huoneessa yksi vai kaksi yöpyjää. Lue tästä lisätietoa potilashotellista.

Kotiinlähtö

Kotiin lähtiessäsi saat jatkohoito-ohjeet, tiedon mahdollisesta jälkitarkastuksesta ja myös siitä, mihin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä. Ilmoita hoitavalle lääkärille hyvissä ajoin ennen kotiuttamista, mitä todistuksia ja muita asiapapereita tarvitset. Jos sairautesi vaatii muun kuin yleisen kulkuneuvon käyttöä, saat osastolta tarvittavan todistuksen sairausvakuutuksen korvaamaa kuljetusta varten.

Sosiaalinen tuki

Sairaus tai vamma aiheuttaa usein muutoksia asiakkaan toiminta- ja työkyvyssä, ihmissuhteissa ja osallistumismahdollisuuksissa sekä toimeentulossa. Sosiaalityöntekijät auttavat potilasta ja hänen läheisiään etsimään ratkaisuja arjen selviytymisessä. Lue tästä lisätietoa sosiaalityön yksikön palveluista.

Potilaan oikeudet ja potilasasiamiehen toiminta

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun, pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneetkin. Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen sairaalan johtajaylilääkärille.

- Muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä.

- Muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia.

- Potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa.

- Tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken.

- Muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin.

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvän muistutuksen voi tehdä tällä lomakkeella.

Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, potilasasiamies auttaa asian vireillepanossa. Muistuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille.

Länsi-Pohjan keskussairaalan potilasasiamiehenä toimii Satu Peurasaari p. 040 572 3793. Henkilökohtaisista tapaamisista on sovittava etukäteen. Potilasasiamiehen toimipiste: Kriisikeskus Turvapoiju, Kaivokatu 5, 94100 Kemi.

Potilasvakuutus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista.

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneista kustannuksista

Sairaalasielunhoito

Sairaalapastori Ari Niskala on käytettävissä potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten, kun

- haluat keskustella mieltäsi askarruttavista kysymyksistä

- toivot puolestasi rukoiltavan

- haluat viettää ehtoollista

Sairaalapastori tukee sinua myös surun kohdatessa ja silloin, kun haluat sanoa jäähyväiset vainajalle.

Yhteystiedot: p. 040 357 6608, sähköposti: ari.niskala@evl.fi

Biopankki - tutkimuksen avulla parempaa terveyttä

Lue tästä lisätietoa biopankkitutkimuksesta