Lokitietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö

Rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterinpitäjä: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Osoite: Kauppakatu 25, 94100 Kemi

 

POTILASTIETOJEN KÄYTTÖLOKIN TIETOPYYNTÖ
Tiedonsaantioikeus on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Alle 12-vuotiaan huoltaja, alle 12 vuotiaan tai vajaavaltaisen laillinen edustaja voivat tehdä selvityspyynnön. Laillisen edustajan on osoitettava oikeutensa tiedonsaantiin. Mikäli tietojen luovuttamiselle ei ole estettä, tietojen pyytäjälle postitetaan listaus potilastietojen käsittelijöistä enintään kahden edellisvuoden ajalta (peruste: laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §, 159/2007)
Vaitiolovelvollisuus ja käyttötarkoitussidonnaisuus
Ymmärrän
Tyhjennä