Avoin palaute

Avoin palaute

Mikäli annettava palaute koskee jotain erillistä asiaa ja palaute toivotaan myös käsiteltävän erikseen tai kun sen perusteella toivotaan yhteydenottoa, tulee käyttää tätä palautekanavaa. Palautteen voit antaa myös nimettömänä.


Henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei tietosuojasyistä vastata palautejärjestelmän kautta. Potilaan hoitoa tai kohtelua koskevan muistutuksen voi tehdä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellisia tietoja omasta tai toisen henkilön terveydentilasta. Ajanvarauksia ei voi muuttaa tai perua palautejärjestelmän kautta.


Potilasasioita koskevat palautteet ja muistutukset pyydämme lähettämään kirjallisena osoitteeseen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky, Hallinto/johtajaylilääkäri, Kauppakatu 25, 94100 Kemi.

Vastaus palautteeseen
Tyhjennä