Anna palautetta

Anna palautetta

Sairaanhoitopiiri hyödyntää asiakaskokemuskyselyn kautta saatuja palautteita palvelun laadun kehittämisessä.  Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Jos hoidossa ilmenee jokin vaaratilanne tai haittatapahtuma, voit tehdä siitä ilmoituksen, joka käsitellään yksikössä erikseen nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta. Tavoitteena on kehittää potilas- ja asiakasturvallisuutta ja estää saman tyyppisten vaaratilanteiden toistuminen.  Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä, mutta jättämällä yhteystietosi saat tietoa asian etenemisestä.

Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Avoimella palautelomakkeella voit antaa palautetta muista kuin hoitoon liittyvistä asioista (verkkosivut, tilat ja opasteet, tietosuoja, muut asiat). Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvän muistutuksen voi tehdä siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Jos toivot yhteydenottoa palautteen johdosta, jätäthän yhteystietosi. Palautteen voit antaa myös nimettömänä.