Anna palautetta

Anna palautetta

Sairaanhoitopiiri hyödyntää asiakaskokemuskyselyn kautta saatuja palautteita palvelun laadun kehittämisessä.  Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on järjestettävien palvelujen laadun perusta. HaiPro-järjestelmän kautta potilas tai asiakas itse sekä omainen tai läheinen voi tehdä ilmoituksen koetusta haitta- tai vaaratapahtumasta. Ilmoituksessa voi kertoa tapahtumasta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Lomake täytetään verkossa ja lähetetään sähköisesti. Palvelu ei tarvitse tunnistautumista.

Yksikön esimies käsittelee palautteen ja antaa vastauksen käsittelyn jälkeen ilmoitettuun osoitteeseen. Tästä syystä yhteystietojen ilmoittaminen on tärkeää. Myös tätä kautta saadun palautteen avulla kehitetään toimintaa.

Potilaiden, asiakkaiden ja läheisten käyttöön tarkoitettu potilasturvallisuusilmoituslomake mahdollistaa potilas- ja asiakasturvallisuuden vaaratapahtumien ilmoittamisen asiakkaiden, potilaiden tai läheisten tekemänä.

Potilaiden, asiakkaiden ja läheisten käyttöön tarkoitettu tietoturva-/tietosuojailmoituslomake ahdollistaa tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvien vaaratapahtumien ilmoittamisen asiakkaiden, potilaiden tai läheisten tekemänä.

Avoimella palautelomakkeella voit antaa palautetta muista kuin hoitoon liittyvistä asioista (verkkosivut, tilat ja opasteet, tietosuoja, muut asiat). Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvän muistutuksen voi tehdä siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Jos toivot yhteydenottoa palautteen johdosta, jätäthän yhteystietosi. Palautteen voit antaa myös nimettömänä.