Laadunhallinta

Laadunhallinta

Länsi-Pohjan keskussairaala talvella ulkoa kuvattuna.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laadunhallintaa kehitetään käyttäen Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelmaa, Social and Health Quality Service (SHQS). Sitä ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti noudattaen kansainvälisen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) periaatteita. Menetelmän keskeinen osa on kriteeristö, jonka avulla etsitään toiminnasta kehittämistä vaativia kohteita. Kriteereissä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoito- ja palvelukäytäntö. Samaa laatumenetelmää käyttävät Suomessa  sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat laajasti.