Teho-osasto

 

Yhteystiedot ja sijainti

Osastonsihteeri 040 149 1285
Hoitajakanslia 040 149 1286

Osasto sijaitsee toisessa kerroksessa leikkausosaston ja sisätautien poliklinikan välissä.    

Ohjeita teho-osastolla vieraileville   

                   

Toiminta

  • teho-osastolla on kahdeksan potilaspaikkaa: 5 tehopaikkaa ja 3 sydänvalvontapaikkaa (CCU)

  • osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat päivystyksellisesti tehohoitoa keskeisten elintoimintojen kuten hengityksen tai verenkierron ylläpitämiseen, tukemiseen ja tarkkailuun. Myös suunnitellun tai päivystyksellisen, vaativan kirurgisen toimenpiteen läpikäyneet potilaat hoidetaan alkuun teho-osastolla.

  • tehohoidon tavoitteena on elintoimintoja tarkkailemalla ja tarvittaessa erilaisin hoitokeinoin tukemalla mahdollistaa potilaan palaaminen laadultaan hyväksyttävissä olevaan elämään

  • tehohoidossa eri ammattiryhmien yhteistyö ja tiimeistä koostuva ryhmätyö korostuu