Sosiaalityön yksikkö

Yhteystiedot ja sijainti

Vastaava sosiaalityöntekijä 0404876993
Sosiaalityöntekijä 0404876994
Lasten sosiaalityöntekijä 0405065704

Yksikkömme sijaitsee sairaalan ensimmäisessä kerroksessa keuhkosairauksien poliklinikan tiloissa.

Sosiaalityö

Sairastuminen tai vammautuminen voi aiheuttaa muutoksia potilaan toiminta- ja työkyvyssä, perhe- ja ihmissuhteissa, osallistumismahdollisuuksissa sekä toimeentulossa.

Sosiaalityöntekijät auttavat potilasta ja hänen läheisiään etsimään ratkaisuja arjen selviytymisessä. Sosiaalityöntekijät tekevät moniammatillista yhteistyötä ja toimivat asiantuntijana tiimeissä tai työryhmissä.

Sosiaalityöntekijä

  • auttaa toiminta- ja työkykyyn liittyvissä kysymyksissä ja sairauden aiheuttamassa kriisissä
  • antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. sosiaaliturvasta ja –palveluista
  • auttaa sosiaalietuuksien ja –palvelujen hakemisessa ja tukitoimien järjestämisessä
  • neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • auttaa hakemusten ja valitusten teossa
  • toimii yhteyshenkilönä omaisten sekä eri viranomaisten välisessä toiminnassa
  • tiedottaa potilasjärjestöjen toiminnasta

Sosiaalityön palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Sosiaalityöntekijöihin voi ottaa yhteyttä potilas itse, omaiset tai hoitohenkilökunta.