Sisätautien osasto 5A

 

Yhteystiedot ja sijainti

Osastonhoitaja 040 149 1205
Hoitajien kanslia 040 149 1223 ja 040 530 8579
Osastonsihteeri 040 149 1222
Osastonlääkäri 040 149 1224

Osasto sijaitsee sairaalarakennuksen 5. kerroksessa.

 

Toiminta

Osasto on 15 paikkainen päivystyksen vastaanotto-osasto (sisätautipotilaat)

  • akuutit infektiopotilaat (esim. erysipelas, pyelonefriitti, sepsis, infektio NAS, eril. eristystä vaativat potilaat)

  • geriatrinen yleistilan lasku ja vanhusten epäselvät oireet

  • laskimotukospotilaat

  • akuutit alkoholisairaudet

  • intoksikaatiopotilaat

  • endokrinologiset kriisitilanteet