Pihla Laitospalvelut

Pihla on 22-paikkainen päihdehuollon yksikkö.

Yhteystiedot ja sijainti
Oklaholmankatu 22-24 A, 94700 Kemi

Hoitoon hakeutuminen A-klinikan kautta.

Puhelin
  016 259 574
Vastaava sairaanhoitaja 0400 536 260
Katkaisu- ja kuntoutusosasto 050 363 4006
Tehostettu palveluasuminen 050 363 4192

Toiminta

  • katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoito
  • tehostettu asumispalvelu
  • yhteisöhoito
  • perhe- ja verkostokeskeisyys
  • lääkehoito
  • korva-akupunktio
  • omahoitajakeskustelut
  • ryhmätoiminta

Päivitetty 18.12.2018