Korvaushoitoyksikkö

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeiden käyttäjille.
Toimintaa ohjaa asetus Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito eräillä lääkkeillä (33/2008).

Yhteystiedot ja sijainti

Osoite: Oklaholmankatu 22-24, 94700 Kemi
Puh.  040 676 6311

Toiminta

  • korvaushoidon tarpeen arviointi
  • kuntoutussuunnitelma

Päivitetty 12.4.2018