Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Yhteystiedot ja sijainti

Osoite: Länsi-Pohjan keskussairaala, Kauppakatu 25 B, 94100 Kemi

Asiakasyhteydenotot Psykiatrian poliklinikan numeroon 040 774 3891.

Puhelin
Päivystävä sairaanhoitaja 040 774 3891
Osastonhoitaja 040 836 9514
Osastonsihteeri 040 481 1989


Toiminta ja kohderyhmä

  • nuoruusiän kriisit ja pulmatilanteet
  • 13 - 23-vuotiaat nuoret ja heidän perheensä

Nuorisopsykiatrian työryhmän tehtävänä on selvittää, arvioida ja hoitaa 13 - 23-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään nuoruusikään liittyvissä kriiseissä ja pulmatilanteissa. Nuoruusiän kriisit ilmenevät monin eri tavoin. Vaikeudet näkyvät esimerkiksi hankalina ristiriitoina vanhempien ja muiden aikuisten tai ikätovereiden kanssa, sekä haluttomuutena, masennuksena, pelkoina, ahdistuksena tai monenlaisina ruumiillisina tuntemuksina, koulunkäyntivaikeuksina ja eristäytymisenä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalle voivat ottaa yhteyttä nuoresta huolissaan olevat henkilöt. Yleisimmin yhteydenottaja on nuori itse, vanhemmat, opettajat tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan kotona, kouluilla tai eri poliklinikoilla yhteistyössä asiakkaan muun verkoston kanssa Avoimen dialogin hoitomallin mukaisesti. Työryhmä palvelee kaikkia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaita.

Alle 18-vuotiaiden osastohoito toteutetaan tarvittaessa Rovaniemellä Lähde-osastolla (viikko-osasto) tai OYS:ssa.

 

Päivitetty 18.12.2018