Lastenpsykiatrian poliklinikka

Yhteystiedot ja sijainti

Avoinna: ma-to klo 8.00 - 15.00 ja pe klo 8.00 - 13.00
Puhelin: 040 197 0536 (osastonsihteeri)

Poliklinikan kiinnioloaikana voitte tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa ottaa yhteyttä Keroputaan päivystävään sairaanhoitajaan, puhelin 040 774 3891.

Osoite: Länsi-Pohjan keskussairaala, Kauppakatu 25 B, 94100 Kemi

Puhelin
Osastonhoitaja 040 836 9514
Osastonsihteeri 040 197 0536


Toiminta

 • Tavoitteena on vaikeasti oireilevien lasten hoitaminen yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja koulutoimen kanssa.
 • Vauvaperhetyön piirissä on raskaana olevia tai 0 - 3-vuotiaiden lasten perheitä, joilla  on jokin lapsen kasvuun tai kehitykseen vaikuttava kuormittava tekijä.
 • Tehtävänä on konsultoida ja hoitaa lapsuusikäisten vakavia käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöitä. Työssä huomioidaan lapsen koko elämäntilanne.
 • Toimintana on lapsilähtöinen perhe – ja verkostokeskeisyys. Tutkimuksien ja hoidon aikana tapaamme myös lasta aina kahden kesken.
 • Kotikäynnit
 • Yhteistyö sairaanhoitopiirin alueen kuntien
  • koulujen,
  • perusterveydenhuollon,
  • sosiaalitoimen,
  • perheneuvoloiden,
  • mielenterveyspalveluiden,
  • poliisitoimen,
  • Lapin keskussairaalan,
  • Oulun yliopistosairaalan kanssa.


Päivitetty 5.11.2018