Johtamisen psykologian Pro gradu -tutkielma 2019
Kokemusasiantuntijakoulutus Avoimen dialogin toimintaympäristössä
Hannele Mäkiollitervo (2019)

Opinnäytetyö - Mia Kurtti
K
okemusta kuulemassa - Yhteistoiminnallinen haastattelu kokemusasiantuntijakoulutusprosessin
kokemuksien kartoittamiseksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueella (2015-2017)

Päivitetty 23.5.2019