Psykiatrian kuntoutustoiminta

Kuntoutustoiminnassa tuotamme palveluita kaikille sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikoille ja Keroputaan psykiatrian osastolle. Moniammatillinen kuntoutustoiminnan tiimi kokoontuu kahden viikon välein.

Tehtävät
- järjestää yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta osana asiakkaan kokonaishoitoa
- järjestää sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja
- toimia kuntoutuksen asiantuntijoina

Toimintaterapeutit
- yksilö- ja ryhmäterapia sekä kuntoutuskurssien järjestäminen
- toiminta- ja työkyvyn arviointi
- ohjaus ja neuvonta

Vastuualueet

Toimintaterapeutti Tiina Jauhiainen
puh. 040 529 8370

Nuorisopsykiatrian poliklinikka/Tornio
Aikuispsykiatria
Toimintaterapia
Ryhmäpsykoterapia
Terapiaryhmät, toiminnalliset ryhmät

Toimintaterapeutti Satu Torvinen
puh. 040 841 2154
Nuorisopsykiatrian poliklinikka/Kemi
Keroputaan psykiatrian osasto
Aikuispsykiatria
Toimintaterapia
Toiminnalliset ryhmät
Kuntoutuskurssit
Toimintaterapeutti Hanna Ranta
puh. 040 570 2104
Keroputaan psykiatrian poliklinikka
Tornion psykiatrian poliklinikka
Neuropsykiatrian työryhmä
Toimintaterapia
Neuropsykiatrinen valmennus
Toiminnalliset ryhmät
Kuntoutuskurssit
Kuntoutusohjaaja Maarit Orasvuo
puh. 040 774 1943
Lastenpsykiatrian poliklinikka
Neuropsykiatrinen työryhmä
Kuntoutuksen ohjaus
Toiminnalliset ryhmät
Sairaanhoitaja Enni Öfverberg
puh. 040 507 4239
Keroputaan psykiatrian poliklinikka
Toiminnalliset ryhmät
Mielenterveyshoitaja Pentti Blomster
puh. 040 774 3959
Tornion psykiatrian poliklinikka
Liikuntaryhmät
Toiminnallinen kuntoutus
Mielenterveyshoitaja Vesa Nurminen
puh. 040 682 5066
Tornion psykiatrian poliklinikka
Liikuntaryhmät
Toiminnallinen kuntoutus