Aikuispsykiatrian tulosyksikkö

Psykiatrian osasto
Keroputaan psykiatrian poliklinikka
Tornion psykiatrian poliklinikka
Psykiatrian kuntoutusyksikkö
Kemin psykiatrian poliklinikka
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Päivitetty 19.12.2018