Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon tulosalue

Aikuispsykiatrian tulosyksikkö
Lasten- ja nuorisopsykiatrian tulosyksikkö
Riippuvuuksien hoidon tulosyksikkö

Avainsanat

  • Mielenterveyden edistäminen ja riippuvuusongelmien ehkäiseminen
  • Keroputaan hoitomalli: tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys, hoidon jatkuvuus ja lähetteettömyys
  • Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus
  • Osastohoito ja avohoito kiinteässä yhteistyössä verkostojen kanssa
  • Osaava, ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö
  • Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen

  • Organisaatio
  • Työnohjaajat

Päivitetty 18.12.2018