Patologian yksikkö

Yhteystiedot ja sijainti

Ylilääkäri 040 808 6254
Osastonhoitaja 040 484 6962
Kanslia 040 149 1315
Lääkintävahtimestari (vainajien luovutus) 040 484 6961

Henkilökuntamme palvelee arkisin klo 7 – 15.

Patologian yksikön laboratoriotilat sijaitsevat 2. kerroksessa, E-siivessä. Ruumiinavaussali (obduktiosali) sijaitsee rakennuksen kellarikerroksessa, jossa on myös vainajien säilytys ja luovutus, sekä kappeli.

Henkilökuntamme muodostuu seuraavasti; ylilääkäri, osastonylilääkäri, osastonlääkäri, osastonhoitaja, 3 laboratoriohoitajaa, osastosihteeri, laitoshuoltaja ja lääkintävahtimestari.

Osastomme on palveluyksikkö, joka osallistuu potilaan hoitoon, taudin määrittelyyn, hoidon seurantaan ja laadunvarmennukseen tutkimalla patologian alan näytteitä sairaalan erikoissairaanhoidon tulosyksiköiden, sekä tarpeen mukaan myös sairaanhoitopiirin muiden yksiköiden, kuten terveyskeskusten tarpeisiin. Hyväntuulinen ja osaava henkilökuntamme tuottaa korkealaatuisia patologian alan palveluita taloudelliset näkökohdat huomioiden.