Neurologian ja sisätautien vuodeosasto 5B

Yhteystiedot ja sijainti

Hoitajien kanslia 040 1491189
Osastonsihteeri 040 1491188

Osasto sijaitsee viidennessä kerroksessa.

Osastolla hoidetaan potilaita joilla on

  • aivoverenkiertohäiriö

  • epilepsia

  • parkinsonin-tauti

  • MS-tauti

  • dementia