Tekninen osasto

 

Yhteystiedot

Tekninen johtaja 040 149 5077
Tulosaluesihteeri 040 546 6753
Konepäivystäjä klo 5.15-20 040 752 2707
Konepäivystäjä muuna aikana 040 038 1883, 040 039 5655
Huoltomestari, sähkötyöt 040 039 4808
Huoltomestari, laitehuolto 040 034 6974
Huoltomestari, kuljetukset 040 039 4806

            

 Toiminta

  • Kone- ja lvi-tekniset huollot ja korjaukset, kiinteistövalvonta

  • Kuljetus hoitaa materiaali-, lääke-, pyykki-, vainajien- ja jätekuljetukset sairaalassa.

  • Kiinteistöhuollon tehtävänä on rakennusten, rakennusosien ja kiintokalusteiden kunnossapito, huolto ja korjaukset.

  • Laitehuolto huoltaa keskussairaalan ja sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten sekä muiden alueen yhteistyökumppaneiden sähkö- ja lääkintälaitteita.