Keskusvarasto

 

Yhteystiedot

Varastopäällikkö 0400 981 260
Varastonhoitaja (laskutus, tilaukset) 040 480 3102
Varastonhoitaja (jakelutoiminta, tavaran vastaanotto) 040 480 3661, 040 480 3953 , 040 480 4226, 040 149 1339
Fax. 016 243 797

 

Toiminta

Länsi-Pohjan keskussairaalan keskusvaraston tehtävänä on huolehtia hoito- ym. tarvikkeiden hankinnasta, varastoinnista ja jakelusta keskussairaalan omille tilaajayksiköille, jäsenkuntien terveyskeskuksille ja muutamalle alueella toimivalle terveydenhuoltosektorin yksikölle.

Keskusvaraston toiminnan perustana on tuoda lisäarvoa koko sairaanhoitopiirin toiminnan laadukkuuteen.

Länsi-Pohjan keskussairaalan hoito- ym. tarvikehankinnoissa toteutetaan yhteishankintaperiaatetta alueella toimivien hankintayksiköiden kanssa.