Psykiatrian tulosalue

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueeseen kuuluvat Torniossa sijaitsevat Keroputaan sairaala ja Tornion psykiatrian poliklinikka sekä Kemissä sijaitsevat Yleissairaalapsykiatrian, Nuorisopsykiatrian ja Lastenpsykiatrian poliklinikat.

Toiminta-ajatus vuodelle 2018

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän psykiatrian tulosalue tuottaa, järjestää ja kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluja alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon, sosiaali- ja koulutoimen sekä Erva-alueen sairaanhoitopiirien kanssa sekä valmistautuu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Visio

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen psykiatrian mielenterveysyksikkö on osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä, joka yhteistyössä pohjoisen Erva-alueen kanssa toiminnallaan edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Arvot

- asiakaslähtöisyys
- kunnioitus ja kuuleminen
- vastuullisuus
- avoimuus
- yhteistyökykyisyys
- itsemääräämisoikeus

Avainsanat

Mielenterveyden edistäminen
Keroputaan hoitomalli: tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys, hoidon jatkuvuus ja lähetteettömyys
Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus
Osastohoito ja avohoito kiinteässä yhteistyössä verkostojen kanssa
Osaava, ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö
Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen

Psykiatrian organisaatiokaavio
Työnohjaajat

Päivitetty 5.7.2018