Henkilökunta                              

Osastollamme työskentelee osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Työmme on tiimityöskentelyä jossa jokaisella on tärkeä rooli.

                               

Anestesiahoitaja (11 kpl)

Anestesiahoitaja työskentelee leikkaussalissa ja heräämössä. Lisäksi hän käy korva-, silmä- ja synnytysosastolla ja tarvittaessa muualla talossa. Anestesiahoitajan tehtävänä on ennen leikkausta valmistella leikkaukseen tarvittavan anestesia sekä vastaanottaa potilas. Leikkauksen aikana hän työskentelee anestesialääkärin kanssa työparina ylläpitäen potilaan tarvitsemaa anestesiaa. Leikkauksen jälkeen hän siirtää potilaan jatkohoitoon ja kunnostaa salin käytön jälkeen.

                                                                    Instrumentoiva hoitaja (17kpl)         

Ennen leikkausta intrumentoiva hoitaja varaa saliin leikkauksessa tarvittavan välineistön. Potilaan saavuttua saliin hän valmistelee potilaan leikkaus kuntoon anestesia- ja valvovan hoitajan kanssa. Leikkauksen aikana hän nimensä mukaan instrumentoi ja avustaa leikkuksessa kirurgia/gynekologia. Leikkauksen päätyttyä instrumentoiva hoitaja huolehtii leikkauksessa tarvittavat välineet huoltoon ja avustaa potilaan siirrossa sekä kunnostaa salin käytön jälkeen.

 

Valvova hoitaja   

Valvovana hoitajana toimii perushoitaja (1 kpl), lääkintävahtimestarit (2 kpl) sekä sairaanhoitajat. Valvova hoitaja valmistelee salin leikkausta varten. Hän vastaanottaa potilaan anestesiahoitajan kanssa ja valmistelee hänet leikkaukseen (leikkausasennon laitto, leikkausalueen pesu). Leikkauksen aikana valvova hoitaja huolehtii laitteiden kytkemisestä, instrumenttien ja sidetarvikkeiden hausta ja annosta sekä leikkauksessa otettujen näytteiden käsittelystä. Leikkauksen jälkeen hän avustaa anestesian lopetuksessa ja potilaan siirrossa jatkohoitoon sekä kunnostaa salin käytön jälkeen.

 

Osastollamme työskentelee myös:

laitoshuoltajat   (3 kpl)
välinehuoltajat  (2 kpl)
osastosihteerit (2 kpl)
gynekologit/kirurgit
anestesialääkärit