Lastentautien osasto

Lastenosastolla on 8 potilaspaikkaa. Ikäjakauma on vastasyntyneistä 15 ikävuoteen, pitkäaikaissairaiden kohdalla jopa 18 ikävuoteen asti. Osasto on jaettu kahteen osaan; puhdas osasto, jossa hoidetaan tutkimus- ja leikkauspotilaat sekä infektio-osasto, jossa hoidetaan infektioita sairastavat lapset. Vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus yöpyä osastolla.

Osastolla hoidetaan sekä päivystyspotilaat että ns.lupapaikkapotilaat.

Hoidettavat potilasryhmät ovat:

  • lasten sisätautiset ja kirurgiset sairaudet, päiväkirurgiset lapsipotilaat (päiki)
  • lasten tavallisimmat infektiotaudit ja eristystä vaativat infektiotaudit
  • tutkimuspotilaat
  • neurologiset kuntoutus- ja tutkimuspotilaat
  • korva-, nenä-, kurkkutautien potilaat joiden hoito vaatii yön yli seurantaa