Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Kliininen fysiologia on lääketieteen ala, jossa mitataan potilaan elintoimintoja, niiden säätelyä ja yhteyttä potilaan oireisiin. Menetelminä ovat elimistön sähköisten ja mekaanisten tapahtumien mittaaminen ja seuranta levossa sekä erilaisten kuormitusten ja altistusten yhteydessä, joskus jopa usean vuorokauden ajan.
  
Tavallisimpia kliinisen fysiologian tutkimuksia ovat EKG, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, spirometria, kliininen rasituskoe ja verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti.
 
Isotooppilääketiede on erikoisala, jossa mitataan ja kuvannetaan ihmisen elintoimintoja ja niiden säätelyä. Isotooppitutkimuksissa monet elintoimintojen häiriöt pystytään havaitsemaan hyvinkin varhaisessa vaiheessa.
  
Tärkeimpiä isotooppitutkimuksia ovat luuston, sydänlihasperfuusion ja keuhkojen gammakuvaus. Seuraamme aktiivisesti erikoisalamme kehitystä ja uusimme sen mukaan tuotevalikoimaamme.
 
Palveluja tuotetaan erikoissairaanhoidon yksiköille.
 
Tutkimuksiin tarvitaan lähete ja ajanvaraus.
 
Kun saavutte laboratorioon, kävelkää käytävän päähän (opastuskyltti katossa) odottamaan. Hoitaja kutsuu Teidät sieltä tutkimukseen. Laboratorion vuoronumerosysteemi ei koske Teitä.