Toimintaterapia

Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa kuntoutujan selviytyminen hänelle merkityksellisistä päivittäisen elämän toiminnoista (itsestä huolehtiminen, asioiminen ja kotielämä, koulunkäynti, työkyky, vapaa-aika, leikkiminen ja lepo) huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä. Toimintaterapeutin vastaanotolle pääsee lähetteellä tai keskussairaalan sisäisellä tutkimus-pyynnöllä.

Yhteystiedot ja sijainti

Aikuisten toimintaterapeutti 040 522 8604
Lasten toimintaterapeutti 040 828 0942

Toimintaterapiaan voitte olla puhelimitse yhteydessä arkipäivisin klo 8 – 14

Toimintaterapia sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa C-siivessä, kahvion vieressä.

Toiminta

Lasten toimintaterapeutin tehtävänä on vastata lasten ja nuorten toimintaterapiasta keskussairaalassa ja sairaanhoitopiirin alueella terveyskeskusten sekä sairaanhoitopiirin ulkopuolisten tahojen (OYS) lähetteiden perusteella.

- toimintaterapeuttinen tutkimus, joka kohdistuu kehitystason, leikkitaitojen ja koulunvalmiuksien arviointiin tai muuhun päivittäisen elämän toimintoon

- kuntoutustarpeen arviointi ja toimintaterapiasuositusten tekeminen

- yksilöllisten ortoosien valmistaminen

- apuvälinetarpeen arviointi, lainaus ja maksusitoumusten tekeminen, myös suositukset muistakin kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä

- ohjaus ja neuvonta

Aikuisten toimintaterapeutin tehtävänä on vastata työikäisten ja ikääntyneiden toimintaterapiasta keskus-sairaalassa, sairaanhoitopiirin alueella terveyskeskusten ja työterveyshuoltojen sekä sairaanhoitopiirin ulko-puolisten tahojen (OYS, kuntoutuslaitokset) lähetteiden perusteella.

- toimintaterapeuttinen tutkimus, joka kohdistuu työkykyyn, asioimiseen, kotielämään, itsestä huolehtimiseen tai muuhun päivittäisen elämän toimintoihin

- neurologisten ja käsikirurgisten asiakkaiden osastokuntoutus

- yksilöllinen käsiterapia

- kuntoutustarpeen arviointi ja toimintaterapiasuositusten tekeminen

- yksilöllisten ortoosien valmistaminen

- apuvälinetarpeen arviointi, lainaus ja maksusitoumusten tekeminen, myös suositukset muistakin kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä

- ohjaus ja neuvonta

Fysioterapiaosaston sivulle
Apuvälinekeskuksen sivulle
Kuntoutustutkimusyksikön sivulle