Kuntoutussuunnittelu

Kuntoutussuunnittelija 040 827 3971

Kuntoutussuunnittelija osallistuu moniammatillisen kuntoutustarpeen ja /tai -mahdollisuuksien sekä työkyvyn arviointeihin. Lisäksi tehtäviin kuuluu lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu, kehittäminen ja seuranta. Työn vaatimuksiin kuuluu kuntoutuksen, lainsäädännön sekä käytäntöjen laaja-alainen tuntemus. Työ on luonteeltaan yhteistyötä kuntoutuksen toteuttamiseksi yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan.


Fysioterapiaosaston sivulle
Apuvälinekeskuksen sivulle
Kuntoutustutkimusyksikön sivulle