Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on tukea ja ohjata kuntoutujaa kuntoutukseen ja sosiaaliseen selviytymiseen liittyvissä asioissa, huomioiden toimintakyky ja – mahdollisuudet. Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä ja kuntoutuksen asiantuntijana kuntoutusprosessissa sekä tukee vaikeasti vammautunutta henkilöä itsenäiseen selviytymiseen arjessa ja kuntoutuspalvelujärjestelmässä. Kuntoutusohjaus on kuntoutujalle ja hänen lähiverkostolle maksutonta.

Näkövammaisten lääkinnällistä kuntoutusta on näönkäytön ohjaus, liikkumistaidon ja päivittäistoimintojen ohjaus, apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus ja kuntoutustutkimus. Näkövammaisten kuntoutusohjaaja toimii silmäpoliklinikalla p. 040 573 4655

Kuulovammaisten lääkinnällistä kuntoutusta on kuulonkuntoutus, apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus ja kuntoutustutkimus. Kuulovammaisten kuntoutusohjaaja toimii korvapoliklinikalla p. 040 550 3770

Neurologisten aikuisten ja selkäydinvammautuneiden kuntoutusohjaus on tarkoitettu neurologisesti vammautuneille tai neurologisiin sairauksiin sairastuneille sekä selkäydinvammautuneille aikuisille, huomioiden heidän lähiverkostonsa. Kohderyhmään kuuluu mm. aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, Ms-tauti, erilaiset lihastaudit mm. ALS sekä selkäydin vauriot. Kuntoutusohjaaja toimii moniammatillisissa työryhmissä sekä palveluverkostoissa. Kuntoutusohjaukseen voi tulla terveydenhuollon tai muun kuntoutustahon työntekijän puhelinsoitolla, konsultaationa tai lähetteellä sekä myös kuntoutujan omalla tai avustetulla yhteydenotolla. Neurologisten aikuisten ja selkäydinvammautuneiden kuntoutusohjaaja toimii kuntoutusyksikössä p. 040 587 8875.

Fysioterapiaosaston sivulle
Apuvälinekeskuksen sivulle
Kuntoutustutkimusyksikön sivulle