Kirurgian ja korva- nenä ja kurkkutautien osasto 3B

Yhteystiedot ja sijainti

Hoitajien kanslia 040 149 1239
Osastonsihteeri 040 149 1238
Tekonivelhoitaja 040 154 9518 ( ma, ti ja pe)
Osastonhoitaja 040 182 7853

Osasto sijaitsee kolmannessa kerroksessa.

Toiminta

Vuodeosastollamme on 19 sairaansijaa.

Suurin potilasryhmämme ovat lonkan tai polven nivelrikkoa sairastavat potilaat, joille laitetaan tekonivel. Muita osastollamme hoidettavia ortopedisiä potilasryhmiä ovat selkäleikkaus-, eri nivelten artroskopia-, käsi- ja jalkaleikkaus- sekä reumakirurgiset potilaat.

Lisäksi osastollamme hoidetaan vamman vuoksi sairaalaan otettuja potilaita. Yleisiä vammoja ovat luunmurtumat, nivelsidevammat, kallovammat, monivammat sekä paleltuma- ja palovammat. Suuri ryhmä ovat vanhukset, jotka kaatumisen seurauksena ovat saaneet lonkkamurtuman.