Potilaalle

Pitkäaikainen kipu voi olla:

1. Kudosvauriokipu (nivelrikko, reuma...)

2. Hermovauriokipu (välilevypullistuman aiheuttama, vyöruusun jälkeinen...)

3. Tai itsestään ilman selkeä syytä ilmenevä kipua (fibromyalgia, jännitysniska...)

Kipulääkkeiden valinta hoidossa perustuu yllä mainittuun kivun jaotteluun ja sitä voidaan kutsua ns. "täsmälääkitykseksi".

Puudutushoitoja voidaan käyttää yhdistettynä potilaan muuhun hoitoon ja kuntoutukseen.

Yhteistyö potilaan hoitavan lääkärin kanssa perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa on tärkeää.

Tullessanne poliklinikalle ottakaa mukaan kaikki hoitoonne liittyvät asiapaperit:

- mahdolliset aikaisemmat sairauskertomukset
- tutkimustulokset
- lääkärinlausunnot
- tiedot käyttämistänne lääkkeistä (reseptit)
- kipupoliklinikan lähettämä kaavake täytettynä kivun arvioimiseksi


Tuhannen peninkulman matka alkaa yhdellä ainoalla askeleella. (Kiinalainen sananlasku)