Keuhkosairaudet

Ylilääkäri Sakari Saviaro
Ylihoitaja Kristiina Orajärvi                               
 
Toiminta

Keuhkosairauksien klinikka tuottaa monipuolisesti keuhkosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan tarvittavat erikoissairaanhoitotasoiset palvelut. Toiminta muodostuu avopalveluja tuottavasta poliklinikasta ja laitospalveluja tuottavasta osastosta.

Käytössä on monipuolinen ja ajanmukainen laitteisto vaativimpienkin funktiotutkimusten tekemistä varten. Myös allergiatestit tehdään poliklinikalla yhteistoiminnassa ihotautien poliklinikan allergialaboratorion kanssa.

Tavanomaisten hoitojen lisäksi käytössä ovat erilaiset ventilaattorihoidot. Uniapnean diagnostiikka ja CPAP-hoitojen aloitukset muodostavat myös yhtä laajenevan tehtäväkentän keuhkoklinikan osalle. Keuhkoputkien tähystystutkimukset tehdään omalla osastolla, mikä mahdollistaa potilaiden luonnollisen jälkiseurannan ja myös jatkotutkimukset ovat tarvittaessa helposti saatavissa.