Akuuttiklinikka

Puhelinneuvonta, arvio vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta 040 149 1340

Soita

• Arkisin klo 15-08, viikonloppuisin ja arkipyhinä 24h. Virka-aikana yhteys omaan terveyskeskukseen
• Ennen kuin tulet akuuttiklinikalle/päivystykseen
• Jos et tiedä, mihin hoitopaikkaan sinun pitäisi mennä
• Kun tarvitset neuvoja sairauden tai tapaturman hoidossa

Puhelinneuvonnasta ei voi

• Varata tai perua aikoja
• Tiedustella laboratorio- tai röntgenvastauksia
• Tiedustella sairaalassa hoidossa olevan omaisen vointia.

Ota yöllä klo 22-08 yhteyttä vain sellaisissa päivystyksellisissä terveysongelmissa, jotka eivät voi odottaa aamuun.

Tiedustelut (omaiset, muut asiat) 040 1491191

Muut yhteystiedot

Postiosoite: Kauppakatu 25, FI-94100 KEMI
FAXI numero 016 243276
***********************************************************************************************************************************************************************************

TUTUSTU AKUUTTIKLINIKAN ESITTEESEEN TÄSTÄ

***********************************************************************************************************************************************************************************

Potilaat hakeutuvat akuuttiklinikalle puhelinneuvonnan ohjeistamana (kts yllä), oman terveyskeskuksen tai yksityislääkärin lähetteellä tai suoraan ambulanssilla esim. vaikean rintakivun tai rytmihäiriön sattuessa sekä suurissa onnettomuustilanteissa.
Akuuttiklinikassa noudatetaan TRIAGE luokitusta. TRIAGE tehdään kaikkien potilaiden tarkoituksenmukaisen hoitoonohjauksen ja potilasturvallisuuden takaamiseksi. Kiireettömät terveysongelmat ohjataan sairaanhoitajan tekemän arvioinnin jälkeen käyttämään virka-aikaisia terveyspalveluja kuten OMAA TERVEYSKESKUKSTA JA TYÖTERVEYSHUOLTOA.

AKUUTTIKLINIKAN TRIAGE ELI HOIDON KIIREELLISYYDEN ARVIO

Kiireellisen hoidon linja

  •  Triageluokat 1 ja 2

- Välitöntä hoitoa vaativat potilaat, välittömästi henkeä pelastavia toimia vaativat potilaat ja korkean riskin potilaat
- Hoito aloitetaan välittömästi

Tarkkailun linja

  •  Triageluokka 3

- Paljon tutkimuksia, toimenpiteitä ym. resursseja tarvitsevat potilaat
- Seurantaa vaativat
- Odotusaika on pitkä, jotta kaikki tutkimukset valmistuvat ja seurannassa saadaan riittävästi tietoa potilaan voinnista
- Odottaminen on turvallista

Nopean hoidon linja

  • Triageluokka 4 ja 5

- Vain vähän tai ei lainkaan tutkimuksia ym. resursseja tarvitsevat potilaat
- Pyritään hoitamaan nopeasti

MILLOIN AKUUTTIKLINIKALLE?

Hakeudu välittömästi, jos sinulla on:
• uusia halvausoireita
• kovaa rintakipua
• hengitysvaikeuksia
• isoja vammoja ja luunmurtumia
• ruhjeita ja/tai vuotavia haavoja
• runsasta verenvuotoa (esim. verioksennus tai nenäverenvuoto)
• äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu
• tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus
• äkillisesti alkanut kova päänsärky
• alle 3 kk lapsen korkea kuume, yli 38 °C
• äkillisesti alkanut allerginen reaktio
• lääke- tai muu myrkytys
• silmävamma
• mielenterveyden äkillinen järkkyminen esim. itsetuhoisuus
• korvakipu, johon liittyy yleistilan laskua, kiertohuimausta

Terveyskirjasto

KUN SAAVUT AKUUTTIKLINIKALLE

• Odota vuoroasi päivystyksellisen hoidontarpeen arviointiin.
• Akuuttiklinikan koulutettu TRIAGE-sairaanhoitaja arvioi pienen haastattelun perusteella hoidon tarpeesi ja ohjaa sinut tilanteen vaatimaan hoitoon päivystysasetuksen mukaisesti.
• Tarvittaessa sinut voidaan ohjata varaamaan aika terveysasemalle lähipäivinä.
• Sairaanhoitaja voi myös ohjata sinut kotiin, jollei arvion mukaan ole tarvetta välittömään lääkärin hoitoon.
• Ota vuoronumero ja ilmoittaudu sihteerille, joka kirjaa potilastietosi

JOS SAAVUT AMBULANSSILLA

• Sinut tuodaan sisään erillisestä sisäänkäynnistä.
• Ensihoitajat ovat arvioineet hoidontarpeesi jo matkalla ja tuovat sinut suoraan akuuttiklinikalle tilanteen vaatimaan hoitoon.
• Hätätilapotilaista ensihoito on jo matkalla informoinut akuuttiklinikkaa, joka osaa varautua potilaan saapumiseen.

MIKSI VOIT JOUTUA ODOTTAMAAN?

Käynti päivystyksessä kestää keskimäärin 2–4 tuntia. Käynnin kestoon ja jonotusaikaan voivat vaikuttaa muun muassa seuraavat asiat:
• Hätätapaukset, jotka hoidetaan ensin
• Vaativat hoitotoimenpiteet
• Laboratoriotutkimusten valmistuminen
• Röntgentutkimuksiin odottaminen
• Potilaiden määrä päivystyksessä

Odotusaika on hoitoaikaa, jolloin potilaiden vointia seurataan. Jos voinnissasi tapahtuu muutosta, ilmoita siitä hoitohenkilökunnalle. Päivystyksessä on ajoittain ruuhkaa, jolloin odotusaika voi venyä. Henkilökunnalta voi kysyä tilannetietoja.

LÄHTIESSÄNNE AKUUTTIKLINIKALLE, OTTAKAA MUKAAN:

• KELA-kortti
• Tiedot säännöllisesti käytössänne olevista lääkkeistä sekä allergioista
• Astmasuihkeet, silmätipat ja insuliinit
• Alle kouluikäiselle neuvolakortti

KÄYNTIMAKSUT

• Akuuttiklinikan maksu on KAIKILLE 36,80€
• Hoitajanvastaanoton maksu 18,90€
• Käynti on MAKSUTON sotaveteraaneille ja alle 18-vuotiaille